Doelstellingen en Beleidsplan

Wat doet het Platform:

Het P.G.S.A. stelt zich als doel dat alle inwoners van de Gemeente Sint Anthonis volwaardig mee kunnen doen in de lokale samenleving. Zij richt zich met name op diegenen die hier moeite mee hebben door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Het P.G.S.A. richt zich op de volgende activiteiten:

 • Het opsporen van knelpunten, wensen en behoeften op gebied van wonen, bereikbaarheid en gebruik van openbare gebouwen, openbaar vervoer, verkeer, cultuur, sport en ontspanning.
 • Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op bovengenoemde activiteiten.
 • Het behartigen van belangen van de doelgroep.
 • Het kritisch volgen van bestaand gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.
 • Het bevorderen van overleg tussen diverse organisaties, verenigingen en instellingen binnen onze gemeente en daarbuiten.
 • Het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan de doelgroep en aan organisaties en instellingen.

Een voorbeeld:

BTBU: Het Platform richt zich actief op de Bruikbaarheid, Toegankelijkheid, Bereikbaarheid en Uitgankelijkheid van openbare gebouwen en de leefomgeving.

Het Platform adviseert de Gemeente en bijvoorbeeld ondernemers:

 • over het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen
 • over bestemmingsplannen
 • over verkeersmaatregelen
 • over parkeervoorzieningen en openbare verlichting

Het Platform neemt zelf initiatieven  en doet onderzoek op dit terrein.

Voor wie:

Het Platform is voor alle inwoners, jong en oud, met een handicap of functiebeperking in de Gemeente Sint Anhonis.

Ook voor verenigingen en maatschappelijke organisaties wil het Platform een constructieve gesprekspartner zijn als het gaat om deelname van activiteiten door de doelgroep.

Met wie werkt het Platform samen:

Partners voor het Platform zijn onder andere:

 • de Gemeente Sint Anthonis
 • de scholen
 • dorpsraden
 • sportverenigingen
 • organisaties voor ouderen
 • het jongerenwerk
 • winkeliers en horecaverenigingen
 • platforms in de regio
 • zorginstellingen
 • woningstichtingen

Samenwerking betekent voor het P.G.S.A. dat zij samen met genoemde instellingen en organisaties werkt aan een gemeente waar het goed toeven is voor mensen met een functiebeperking.

Hoe is het P.G.S.A. bereikbaar: Het Platform is zowel voor de individuele bewoners van de Gemeente Sint Anthonis als voor organisaties bereikbaar via het secretariaat, per post, telefonisch of via Contact.