Home

DANCEPARTY’S GAAN VOORLOPIG NIET DOOR.

De DanceParty’s gaan tot nader order niet door.

Door maatregelen van het RIVM mogen er geen feestjes gehouden in verband met de verspreiding van het Coronavirus.

Samen voor Elkaar

Een slogan die we 3 jaar geleden bedachten bij het PGSA toen we notitieblokjes wilden laten bedrukken. Toen waren we overtuigd van dit belang. Nu in deze tijd is het helemaal actueel.

De huidige Corona-epidemie drukt ons met de neus op het feit dat er niks gaat boven gezondheid en tevens op het feit dat we elkaar hard nodig hebben.

Er is niet alleen aandacht voor de gezondheidsaspecten en hoe we samen deze crisis het beste het hoofd kunnen bieden maar ook voor het feit dat alle maatregelen er ook voor zorgen dat eenzaamheid op de loer ligt.

Dat geldt niet alleen voor alle ouderen onder ons maar ook voor al diegenen met een beperking.

Dat hoeft natuurlijk niet alleen een lichamelijke of zintuiglijke beperking te zijn. Er is ook een grote groep mensen met een psychische beperking. En niet iedereen kan goed omgaan met de maatregelen. Vooral als je de situatie niet kunt overzien en deze niet begrijpt geeft dit veel stress.

Voor de mantelzorgers betekent dit ook dat er een zwaar beroep op hen wordt gedaan.

Soms omdat ze niet mogen of kunnen helpen omdat veel zorgcentra geen bezoek toelaten. Erg zwaar voor je als mantelzorger als je niet datgene kunt doen waaraan zoveel behoefte is.  En dat geldt ook voor degenen waarvan de partner normaal een aantal dagen naar dagbesteding gaat en waar nu de druk op de partner erg groot wordt.

Ook voor ouders valt het niet mee als je kinderen niet naar school kunnen en beperkt worden in hun mogelijkheden in de vrije tijd.

Zo loopt iedereen in deze periode tegen zaken aan. Wij roepen op tot begrip voor elkaar en kijk hoe en waar je eventueel kunt helpen.  Denk ook aan mensen met een beperking in je eigen straat.

Een praatje op veilige afstand kan al veel betekenen voor iemand.

Juist nu: Samen voor Elkaar!

“‘Afgelopen vrijdag 11 oktober jl. is de interactieve startbijeenkomst ‘Bij ons doet iedereen mee goed bezocht en enthousiast ontvangen’.

We hebben circa 75 bezoekers mogen ontvangen, zowel mensen met en zonder een beperking. We hebben kunnen leren van de belevingsverhalen van de ervaringsdeskundigen en de forumleden. Daarin was er ook aandacht voor verbeterpunten en goede tips zoals: begin iedere dag met een lach, de hulpverlening is een oerwoud van regels, onderwijs voor iedereen in de regio, verplaats je meer in de persoon met een beperking etc.

Tevens is het manifest ‘Iedereen doet mee’ getekend door de gemeente, wethouder Rob Poel en de voorzitter van het PGSA, Herman Peters. Met het tekenen van dit manifest laten we zien dat we samen met de ervaringsdeskundigen onder het motto ‘Niets over ons, zonder ons’ werk willen maken van een inclusieve samenleving in onze gemeente.

Voor meer foto’s van deze geslaagde middag Iedereen doet mee!!

Ook De Schans in Westerbeek heeft het goed voor elkaar!

Alweer een openbaar gebouw binnen de gemeente Sint Anthonis toegankelijk voor mensen met een beperking.

Gemeenschapshuis De Schans in Westerbeek voldoet aan alle normen volgens PGSA. We zijn weer verheugd om deze sticker toe te kennen.

Met dank aan Bertie van Kempen

PGSA Gehandicaptenparkeerbord

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Waar zijn de gehandicaptenparkeerplaatsen in de Gemeente Sint Anthonis

Invalideparkeerplaatsen in gemeente Sint Anthonis